Svi tekstovi

Ribolov

Cene Dozvola za Drinu

Godišnja Dozvola Cena godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara. Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara. Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata...