Godišnja Dozvola

Cena godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 6.000 dinara.
Za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 3.000 dinara.
Za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina, vrednost godišnje dozvole za rekreativni ribolov iznosi 600 dinara.

Dnevna dozvola

Cena dnevne dozvole za ribolov na reci Dini iznosi 1.000 dinara.

Višednevna dozvola

Cena višednevne dozvole za ribolov na reci Dini iznosi 2.000 dinara.