Pogledajte fotografije i video fantastičnog kanjona Drine i jezera Perućac.

Sigurno jedna od najvećih atrakcija u Zapadnoj Srbiji.

  • SVE
  • 1 Atrakcije
  • 2 DRINA
  • 3 PERUĆAC
  • 4 TARA
  • 5 PORODIČNE AKTIVNOSTI
  • 7 Kulturno-istorijski spomenici
Manastir Rača
Kućica na Drini
Perućac – reka Vrelo (Godina)
Krstarenje Kanjonom Drine
Vidikovac Banjska stena na Tari
Mramorje u Perućcu
Vidikovac Crnjeskovo
Kanjon Drine prirodnjački muzej
Splavarenje na Drini