Dozvoljene najmanje lovne dužine i lovostaji
Vrsta ribe Lovostaj Dužina
Mladica 01.03.-01.06. 110cm
Potočna pastrmka 01.10.-01.03. 25cm
Potočna zlatovčica 01.10.-01.03. 20cm
Jezerska zlatovčica 01.10.-01.03. 25cm
Lipljan 01.03.-31.05. 25cm
Štuka 01.02.-31.03. 30cm
Potočna mrena 01.05.-15.07. 15cm
Šaran 01.04.-31.05. 30cm
Deverika 25 cm
Krkuša 10cm
Linjak 15.04.-31.06. 20cm
Som 01.05-15.06. 60cm

 

Vreme mresta riba u Drini i na Perućačkom i Zaovinskom jezeru i polna zrelost

Vrsta ribe Vreme mresta Polna zrelost
(god)
Polna zrelost
(cm)
-Pastrmka (Salmo trutta)  Decembar -Januar  2-3  20-30
-Mladica (Hucho hucho)  Mart-April 4-5  50-60
-Lipljan (Thymallus thymallus)  Mart-Maj 3-4  30
-Skobalj (Chondrostoma nasus) Mart-Maj
-Klen (Leuciscus cephalus) April – Jul
-Štuka (Esox lucius)   Februar-Mart 2-3  30-40
-Mrena (Barbus Barbus)   Maj-Jul  3-4  30-40
-Šaran (Cyprinus carpio)   Maj-Jul  3-4  25-30
-Karaš (Carassius carassius)  Maj-Jun 2  13-15
-Som (Silurus glanis)  Maj-Jul  2-4  40-70
-Manić (Lota lota)  Decembar-Februar  3-4  20-30
-Grgeč (Perca fluviatilis)  Mart-April 2-4  8-10
-Deverika (Abramis brama)   Maj-Jun  3-8  20-35